© GMINNA PRZYSTAŃ TRADYCJI RYBOŁÓWSTWA W KUSINIE - Karnice

W czwartek 11 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Dyrektor Gminnego Klubu Kultury w Karnicach Jacek Kuczkowski podpisał umowę na dofinansowanie realizacji operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Utworzenie Gminnej Przystani Tradycji Rybołówstwa w miejscowości Kusin przewiduje remont istniejącego budynku świetlicy w Kusinie. Powstanie tam miejsce integracji dla lokalnej społeczności oraz edukacji z zakresu rybołówstwa. W ramach wykonanych prac budynek zyska izolację cieplną, co znacznie zmniejszy ilość potrzebnej energii na ogrzewanie świetlicy. Planowane jest również wykorzystanie lokalnych zasobów i tradycji rybackich poprzez utworzenie miejsca służącego mieszkańcom miejscowości. Ogólnodostępna  będzie m.in. ekspozycja na temat rybołówstwa i jego historii. Obecnie świetlica, a już wkrótce „Gminna Przystań Tradycji Rybołówstwa w Kusinie” będzie miejscem wyjątkowym-pachnącym i smakującym wodą. Kwota dofinansowania to 99 897 złotych.

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW