© 11 MARCA - DZIEŃ SOŁTYSA - Karnice

Sołtys to nie tylko bardzo ważna społecznie funkcja – to przede wszystkim powołanie. Sołtys to lider wiejskiej społeczności, osoba z autorytetem i energią - osoba, która dobrze zna lokalne potrzeby, przejmuje się dobrem wspólnym, rozumie ludzi, potrafi ich wysłuchać i zachęcić do aktywności. To ktoś, komu można zaufać i powierzyć wspólne losy.


 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW