© NABÓR DO PROGRAMU "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2023 - Karnice

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach ogłasza nabór do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023. O zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność złożonych wniosków oraz liczba punktów przyznanych w karcie oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach ogłasza nabór do programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Celem głównym Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2023 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Kryteria kwalifikacji do udziału w programie:

 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne orzeczenie równoważne dołączone do karty zgłoszenia.
 • liczba punktów przyznanych w karcie oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (od 0 do 75 punktów).

O zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność złożonych wniosków oraz liczba punktów przyznanych w karcie oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania w roku 2023.

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy (do 10.112022r.) określających skalę potrzeb w zakresie realizacji Programu prosi się osoby zainteresowane o kontakt  z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Karnicach osobisty lub telefoniczny - tel. nr  91 38 56 152 lub e-mailowy - adres:  ops@karnice.pl - w terminie do dnia 04.11.2022r. do godziny 15.00.

 

 

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW