© NABÓR DO PROGRAMU "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" - EDYCJA 2023 - Karnice

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach ogłasza nabór do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach ogłasza nabór do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573,z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa)
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.

Głównym celem w/w usług jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania w roku 2023.

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy (do 10.11.2022r.) określających skalę potrzeb w zakresie realizacji Programu prosi się osoby zainteresowane o kontakt  z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Karnicach osobisty lub telefoniczny - tel. nr  91 38 56 152 lub e-mailowy - adres:  ops@karnice.pl - w terminie do dnia 04.11.2022r. do godziny 15.00.

 

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW