© BEZPŁATNE KURSY EWALUACJI PROJEKTÓW - Karnice

Przekazujemy zaproszenie na bezpłatne kursy ewaluacji projektów, organizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (FRDL) w ramach projektu Youth Impact


Zapraszamy stałe kadry organizacji prowadzących lub planujących realizację projektów/działań dla osób z grupy wiekowej 25-29 lat albo projekty wspierające ich zatrudnienie lub aktywizację zawodową na bezpłatny kurs ewaluacji takich działań/projektów. Kurs będzie odbywał się on-line w formule blended learning (warsztaty online z trenerami + kurs e-learningowy).

Planowane są dwa całodzienne spotkania w godz. 9:30-16:00 (z przerwą lunchową) w odstępie dwóch tygodni. Kurs będzie realizowany w dwóch grupach tematycznych, i dla każdej z nich proponujemy do wyboru dwa terminy, z których wybierzemy jeden – ten na który zgłosi się więcej chętnych (jeśli komuś pasują oba terminy - można zaznaczyć oba):

 1.  w zakresie ewaluacji projektów wspierających przedsiębiorczość osób młodych proponowane terminy warsztatów to:
  - poniedziałki: 11 kwietnia i 25 kwietnia;
  - środy: 13 kwietnia i 27 kwietnia;
 2. w zakresie ewaluacji projektów wspierających zatrudnienie / aktywizujących zawodowo osoby młode proponowane terminy warsztatów to:
  - środy 20 kwietnia i 4 maja;
  - piątki 22 kwietnia i 6 maja.

Przed warsztatami będziemy prosić uczestników o opanowanie wiedzy z odpowiednich modułów e-learningowych, a podczas warsztatów praca będzie ogniskowała się wokół konkretnych metod i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji.

Na zakończenie wydawane będą certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu e-learningowego i udział w warsztatach.

Warunki udziału w kursie:

 • Udział w projektach wspierających aktywizację zawodową lub przedsiębiorczość młodych dorosłych w wieku 25-29 (w przeszłości, obecnie lub w bliskiej przyszłości),
 • Praca w organizacji pozarządowej lub innym podmiocie ekonomii społecznej (preferowane).

Rejestracja osób, które chcą wziąć udział w kursie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.:
https://forms.gle/fs6pJXoDL5FZLCVL8.

W przypadku pytań prosimy o maila na adres yi@frdl.org.pl.

 

Zapraszamy!

Zespół projektowy Youth Impact

 

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW