Dziś jest: Piątek 24 listopada 2017, imieniny: Jana i Flory

24-10-2012

ROZPOCZECIE ROKU SZKOLNEGO W CERKWICY

Dnia 3 września 2012r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Cerkwicy odbyła się inauguracja roku szkolnego 2012/2013. Na uroczystym apelu spotkali się Dyrektor Szkoły, pani Halina Maślij, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i licznie przybyli rodzice uczniów. Nie zabrakło także zaproszonych gości. W imieniu Wójta Gminy Karnice, szkołę odwiedziła sekretarz gminy Pani Sylwia Jankowska, która złożyła gratulacje na ręce Pani Dyrektor z okazji przedłużenia kadencji na kolejne 5 lat.
Pani dyrektor powitała wszystkich nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców. Przedstawiła nowozatrudnioną polonistkę panią Beatę Stogowską. Przekazała informacje na temat organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2012/2013.
Uczniowie klasy I pod opieką wychowawczyni Pani Doroty Bujanowskiej zostali pasowani na uczniów PSP w Cerkwicy.
Następnie uczniowie udali się do klas, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami. W swoim gronie dzieli się swoim wrażeniami z wakacji, opowiadali o miejsca, które zwiedli i przygodach jakie mieli.
Minął czas wakacji, dni wielu wrażeń i wypoczynku, pięknych wspomnień. Przed nami kolejny rok szkolny. Czas nowych wyzwań. W szkole nie tylko zdobywa się wiedzę lecz uczy się także koleżeństwa, szacunku, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. W szkole - przez przebywanie z rówieśnikami, z dziećmi młodszymi i starszymi od siebie, z nauczycielami - uczy się również odpowiedzialności i tolerancji..

Warto przytoczyć słowa Janusza Korczaka, wielkiego przyjaciela dzieci, patrona 2012 roku:
Nie tak ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko trochę obchodziło, a żeby go coś naprawdę bardzo zajmowało.

Emilia Kalota