© Wiosna bez pneumokoków - Karnice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach  informuje, że   na terenie powiatu gryfickiego w okresie od 20 marca 2018r. do 29 czerwca 2018r. realizowana będzie ogólnopolska akcja szczepień przeciwko pneumokokom pod nazwą ,,Wiosna bez pneumokoków”.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach  informuje, że   na terenie powiatu gryfickiego w okresie od 20 marca 2018r. do 29 czerwca 2018r. realizowana będzie ogólnopolska akcja szczepień przeciwko pneumokokom pod nazwą ,,Wiosna bez pneumokoków”.

Akcja szczepień dotyczy dzieci do ukończenia 5 roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień i nie były zaszczepione ( dzieci urodzone w latach 2013-2016). Szczepienie w ramach  powyższej akcji jest dobrowolne i nieodpłatne. Szczepienia prowadzone będą u świadczeniodawców realizujących Program Szczepień Ochronnych
( tj. lekarzy podstawowej Opieki Zdrowotnej).

W  związku z powyższym PPIS w Gryficach zwraca się z prośbą o włączenie się w realizację akcji i zamieszczenie na stronie internetowej urzędu komunikatu Ministra Zdrowia kierowanego  do rodziców i opiekunów.

Przedmiotowy komunikat umieszczono na stronie Internetowej PSSE w Gryficach i przekazano do placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo- wychowawczych oraz świadczeniodawców realizujących Program Szczepień ochronnych na terenie powiatu gryfickiego.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW