© WSPARCIE DLA DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM - Karnice

Gmina Karnice ogłasza nabór otwarty wniosków w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa

UWAGA!

Wykaz miejscowości gminy, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej:

Cerkwica, Ciećmierz, Czaplin Mały, Czaplin Wlk., Czaplice, Dreżewo, Drozdowo, Gocławice, Gościmierz, Karnice, Kusin, Lędzin, Skrobotowo, Modliwowo, Mojszewo, Niczonów, Niedysz, Ninikowo, Paprotno, Trzeszyn, Węgorzyn.

Projekt ma na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu (poprzez użyczenie) do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że dziecko:

 • jest członkiem rodziny – krewnym w linii prostej z rodzicami, dziadkami, pradziadkami bądź opiekunem prawnym, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR ;
 • dziecko zamieszkuje w miejscowości, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 • nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionym ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

Ogłoszenie naboru

Warunkiem wzięcia udziału w programie jest wypełnienie oświadczenia oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W oświadczeniu należy wpisać nazwę oraz adres szkoły, do której uczęszcza uczeń, dane osoby będącej w przeszłości pracownikiem PGR oraz miejsce pracy.
 
Oświadczenia oraz zgodna na przetwarzanie danych osobowych są dostępne do pobrania:
1) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
2) Oświadczenie dla rodzica-opiekuna prawnego,
3) Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność,
oraz na miejscu, w Urzędzie Gminy w Karnicach.

 UWAGA!

W razie posiadania dokumentów potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych ppgr, należy dołączyć go do niniejszego oświadczenia,


Dokumenty można składać w terminie od 11 do 25 października 2021 roku w Sekretariacie Urzędu Gminy w Karnicach w godzinach od 7:00 do 15:00. Dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Wszelkich informacji o Programie można uzyskać w Urzędzie Gminy Karnice - tel.: 91 38 77 220, e-mail: ug@karnice.pl lub bezpośrednio na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Serdecznie zachęcamy do korzystania z Programu.

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW