© SZKOLENIA W ZODR BARZKOWICE - Karnice

Szkolenia są skierowane dla wszystkich rolników, w szczególności dla tych którzy korzystali z PROW 2014- 2020 w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych, „Premia dla Młodych Rolników” i inne poddziałania. Szkolenie i wydanie zaświadczenia pozwoli rozliczyć się ze zobowiązania z ARiMR.

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW