© KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU "STRATEGIA ROZWOJU GMINY KARNICE NA LATA 2021 - 2028" - Karnice

Wójt Gminy Karnice informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu "Strategia Rozwoju Gminy Karnice na lata 2021 - 2028". Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim obszarem Gminę Karnice.


OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY KARNICE INFORMUJE
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu
"Strategii Rozwoju Gminy Karnice na lata 2021 - 2028"


Na podstawie art. 10f. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz § 4.3 oraz 5.1 Uchwały Nr XXV/212/2021 Rady Gminy Karnice z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Karnice na lata 2021 - 2028, w tym trybu konsultacji, Wójt Gminy Karnice informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Karnice, dotyczących projektu "Strategii Rozwoju Gminy Karnice na lata 2021 - 2028".

Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim obszarem Gminę Karnice.
Konsultacje przeprowadzane będą w formie pisemnej, poprzez przyjmowanie opinii i wniosków na "Formularzu zgłoszenia opinii", stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Wypełniony formularz należy przesyłać w formie skanu, w dniach od 1 lipca 2021 do 4 sierpnia 2021 roku, na adres skrzynki pocztowej: ug@karnice.pl lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Karnice.

Formularze zgłoszenia opinii, które wpłyną po godzinie 15.00 dnia 4 sierpnia 2021 roku nie będą brane pod uwagę.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW