© CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW - Karnice

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

Będą do wyboru dwie drogi:

 1. Elektronicznie na stronie internetowej -  https://zone.vf-lab.pl
 2. W formie pisemnej w Urzędzie Gminy Karnice poprzez złożenie odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej https://zone.vf-lab.pl lub http://bip.karnice.pl lub do pobrania od 1 lipca br. w urzędzie.

Dla budynku, który już istnieje właściciel zobowiązany będzie złożyć deklarację w terminie 12 miesięcy tj. do dnia 1 lipca 2022 r.  Dla nowo powstałych źródeł ciepła termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. Natomiast w przypadku wymiany zgłoszonego źródła ciepła właściciel ma obowiązek złożyć nową deklarację również w terminie 14 dni.

ZA BRAK ZŁOŻENIA DEKLARACJI BĘDZIE GROZIĆ GRZYWNA, wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń, a więc od 20 do 5 000 zł "Kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny" - stwierdzono w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r. poz. 554)


Ulotka informacyjna 1
Ulotka informacyjna 2

Na stronie https://zone.vf-lab.pl ukazały się druki formularzy zawierające klauzulę RODO:

Deklaracja (formularz A) dla właścicieli budynków mieszkalnych
Deklaracja (formularz B) dla właścicieli budynków niemieszkalnych

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Karnice tel. 91 38 77 224 lub 91 38 77 222

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW