© KONKURS OFERT W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030 - Karnice

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej informuje, że do dnia 29 marca 2021 r. organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione mogą składać oferty na ogólnopolski otwarty konkurs ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

 


Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej informuje, że do dnia 29 marca 2021 r. do godz. 14:00 organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione mogą składać oferty na ogólnopolski otwarty konkurs ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 – edycja 2021, ogłoszony przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Program obejmuje pięć priorytetów:
1. Priorytet 1 Mikro inicjatywy;
2. Priorytet 2 Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego;
3. Priorytet 3 Organizacje obywatelskie w życiu publicznym;
4. Priorytet 4 Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich;
5. Priorytet 5 Pomoc techniczna.

Szczegółowe informacje, w tym zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny wniosków, znajdują się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności pod adresem: https://niw.gov.pl/nasze-programy/nowefio.

W załączeniu pismo Pana Michała Rulskiego, Zastępcy Dyrektora NIW-CRSO w sprawie ww. programu.

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW