© PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADÓW - Karnice

Weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada obowiązek segregacja odpadów na wszystkich mieszkańców. Przypominamy jak prawidłowo należy segregować odpady.


Dotychczas każdy mieszkaniec miał wybór: „segreguję i płacę mniej” lub „nie segreguję i płacę więcej”. Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach już nie daje takiego wyboru. Obecnie wszyscy są zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów. Każdy właściciel nieruchomości, który zbierał odpady w sposób zmieszany musi złożyć nową deklarację, ze wskazaniem obowiązku segregacji odpadów. Ustawodawca zobowiązał gminy do kontrolowania, czy mieszkańcy wywiązują się z obowiązku selektywnej zbiórki. Jeżeli ten obowiązek nie jest realizowany, naliczona zostanie podwyższona opłata nawet do 4-krotności bazowej ceny. Segregacja musi być zgodna z aktualnymi wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Przypominamy więc, że na właścicieli nieruchomości nałożony został ustawowy obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów. W związku z tym wszystkie osoby mające złożoną deklarację na odpady niesegregowane, proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Karnicach celem zmiany deklaracji na odpady segregowane.

Wraz z nowym rokiem wejdą w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeniem ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów od 1 stycznia 2021 odpady będą dzielone na pięć frakcji.

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w naszym domu poprzez oddzielenie surowców od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Razem zbierane są jedynie te rodzaje odpadów, które cechują  się takimi samymi właściwościami i charakterem. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Posegregowane  stają się wartościowymi surowcami. Znaczną część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać. Z odzyskanych surowców powstają nowe, używane przez nas produkty, m.in. kubki, doniczki, a nawet meble czy ubrania. Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Te odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

Przypominamy jak prawidłowo należy segregować odpady.

Pojemnik/worek niebieski – papier

Wrzucamy:

 • papier, papier szkolny i biurowy, w tym zadrukowany
 • gazety, książki, zeszyty, czasopisma
 • torebki i worki papierowe
 • papier pakowy
 • opakowania z papieru, kartony
 • pudełka, teksturę, papier falisty

Nie wolno wrzucać:

 • kartonów po mleku i napojach
 • kalek oraz papieru lakierowanego
 • papieru powleczonego folią
 • papieru do faxu
 • artykułów higienicznych(zużytych chusteczek higienicznych, papieru toaletowego itp.
 • pieluch jednorazowych ( pampersów), wkładek higienicznych itp.
 • worków po materiałach budowlanych
 • ubrań
 • mocno zabrudzonego, zatłuszczonego papieru i tektury
 • innych odpadów

Pojemnik/worek zielony – szkło

Wrzucamy:

 • bezbarwne i kolorowe butelki szklane po produktach spożywczych
 • bezbarwne i kolorowe słoiki
 • butelki po piwie, winie, napojach alkoholowych i olejach spożywczych

Nie wolno wrzucać:

 • porcelany i ceramiki
 • butelek z tworzywa sztucznego
 • luster, doniczek, kryształów
 • żarówek, świetlówek i reflektorów
 • szkła okiennego, szkła zbrojonego, szyb samochodowych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • szklanych opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, farbach
 • termometrów i strzykawek
 • zniczy
 • szkła okularowego i żaroodpornego
 • innych odpadów

Pojemnik/worek żółty – metale i tworzywa sztuczne

Wrzucamy:

 • puste pojemniki i butelki po napojach wykonane z tworzyw sztucznych
 • puste butelki z tworzyw sztucznych po kosmetykach i środkach czystości - tzw. chemii gospodarczej
 • odpady wielomateriałowe czyli kartoniki po napojach, mleku, i śmietanie
 • czystą folię opakowaniową
 • puste kanisterki i pojemniki z tworzyw sztucznych, skrzynki z tworzyw, wiaderka
 • drobny i gruby złom żelazny oraz metale kolorowe, opakowania z aluminium (m.in. puszki po napojach,  zużyte garnki, kapsle, zakrętki od słoików, opakowania po dezodorantach i lakierach do włosów, puszki po konserwach itp.)
 • opakowania tworzywowe po margarynach, serkach, jogurtach, lodach

Nie wolno wrzucać:

 • opakowań po medykamentach, strzykawek
 • butelek i pojemników z zawartością
 • tworzyw piankowych, naczyń jednorazowych styropianowych
 • produktów z tworzywa sztucznego takich jak zabawki i szczoteczki do zębów
 • opakowań i butelek po olejach samochodowych, smarach
 • puszek i pojemników po farbach oraz lakierach
 • opakowań po środkach chwasto i owadobójczych
 • sprzętu RTV i AGD, a także ich części
 • folii budowlanej
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • części samochodów(tapicerki, zderzaków, zbiorników)
 • ubrań, obuwia

Pojemnik/worek brązowy – odpady ulegające biodegradacji

Wrzucamy:

 • odpady warzywne, roślinne i owocowe (w tym obierki)
 • łupiny orzechów
 • kwiaty bez donic
 • ziemię po kwiatach doniczkowych
 • ściętą trawę, gałązki drzew i krzewów, chwasty
 • liście
 • trociny i korę drzew

Nie wolno wrzucać:

 • resztek po przygotowaniu posiłku
 • zlewek kuchennych
 • mięsa
 • kości
 • przeterminowanych produktów spożywczych
 • odchodów zwierzęcych
 • papierosów i niedopałków
 • popiołu
 • leków
 • ubrań
 • kamieni
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i MDF
 • innych odpadów komunalnych

Pojemnik/worek czarny – odpady zmieszane

Wrzucamy:

 • artykuły higieniczne i pieluchy jednorazowe, tworzywa piankowe i tubki po paście do zębów
 • butelki fajansowe, porcelanę i ceramikę
 • mięso, kości, resztki po przygotowaniu posiłku
 • kalki i papier przebitkowy oraz papier do faxu
 • przeterminowane artykuły spożywcze
 • produkty wielomateriałowe (szczoteczki do zębów, zabawki wielomateriałowe i pluszowe, maszynki do golenia itp.)
 • zużyte obuwie, kalosze
 • piłki plażowe, gumki do słoików, dętki rowerowe  itp.
 • zużyte ubrania, paski, torebki, ścierki, gąbki itp.

Nie wolno wrzucać:

 • odpadów nadających się do odzysku: papieru, tektury, szkła, metali, tworzyw sztucznych opakowaniowych, odpadów zielonych
 • przeterminowanych leków i chemikaliów
 • baterii i akumulatorów
 • sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 • zużytych opon
 • odpadów niebezpiecznych np. żarówek

Pamiętajmy, że większość towarów lub opakowań po nich jest wykonana z tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane odpady stają się wartościowym surowcem.


 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW