© BEZPŁATNA POMOC PRAWNA - OGŁOSZENIE - Karnice

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości z powodu stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce z dniem 29 października 202 r. Starostwo Powiatowe w Gryficach zawiesza bezpośrednie formy udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej do odwołania!

Pomoc prawna będzie udzielana wyłącznie przy pomocy środków porozumiewania się na odległość. W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej należ pobrać i wypełnić wniosek o nieodpłatną pomoc prawną (link do plików poniżej) .Uzupełniony wniosek należy przesłać jako załącznik  na adres npp@gryfice.pl w tytule wpisując "nieodpłatna pomoc prawna - xx" gdzie xx stanowi państwa inicjały (pierwsza litera imienia i nazwiska).

Drukowanie wniosku nie jest wymagane!

Dopuszczalne jest też własnoręczne sporządzenie wniosku wg. powyższego wzoru i przesłanie go korespondencyjnie na adres:

Starostwo Powiatowe 
Plac Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice

dodatkowe informacje pod numerem telefonu 91 384 30 48


Niezbędne pliki (wzory wniosku, regulaminy udzielania pomocy itp.) można pobrać ze strony BIP Starostwa Gryfickiego,
znajdującej się pod adresem

http://spow.gryfice.ibip.pl/public/?id=210394

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW