© SPORT KLUCZEM DO ZDROWIA - EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU - Karnice

"Sport kluczem do zdrowia" to hasło przewodnie tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich - Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Naczelnym celem jest wzmożenie motywacji do wyjścia z domu i integracji wokół wydarzeń sportowo-rekreacyjnych całych rodzin.

Sportowy Turniej Miast i Gmin jest polską wersją Światowego Dnia Sportu - Challenge Day, organizowanego corocznie przez TAFISA (The Association For International Sport for All), w ostatnią środę maja.

Organizatorem XII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich - XXVI Sportowego Turnieju Miast i Gmin jest Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich (KFSdW) przy finansowym wsparciu Ministerstwa Sportu. Na szczeblu gminy miejskiej lub wiejskiej organizatorem Turnieju jest samorząd terytorialny, który powołuje własnego koordynatora albo zleca to zadanie wybranej jednostce organizacyjnej lub stowarzyszeniu kultury fizycznej na swoim terenie.

Celem wydarzenia jest promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia oraz integracji rodzinnej. Zarząd Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich powołuje Centralną Komisję Turniejową. Siedzibą Komisji jest biuro KFSdW w Warszawie. Centralna Komisja Turniejowa dokonuje podsumowania i oceny wyników ogólnopolskich. Zarząd Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich powołuje Wojewódzkie Komisje Turniejowe, które są tworzone w oparciu o członków zwyczajnych Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich lub innych Stowarzyszeń, z którymi Zarząd KFSdW podpisuje stosowne porozumienia o współpracy w zakresie realizacji Turnieju, w tym zorganizowania ogólnopolskiej i wojewódzkich inauguracji Turnieju oraz ogólnopolskiego podsumowania Turnieju.

XII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXVI Sportowy Turniej Miast i Gmin w Gminie Karnice odbędzie się od 1 do 7 października 2020 r. W imprezach organizowanych w ramach Tygodnia Sportu dla Wszystkich - Sportowego Turnieju Miast i Gmin mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy danego miasta lub gminy, m.in.: osoby dorosłe, przedszkolaki, uczniowie szkół, studenci, pracownicy działających tam firm, żołnierze, strażacy, policjanci, harcerze, wczasowicze itp. - osoby zarówno pełnosprawne jak i z niepełnosprawnościami. Imprezą turniejową zaliczaną do klasyfikacji generalnej jest wydarzenie o charakterze sportowo-rekreacyjnym będącym formą aktywności ruchowej, które zostało zorganizowane specjalnie z okazji i w ramach XII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich - XXVI Sportowego Turnieju Miast i Gmin. W klasyfikacji generalnej Turnieju do liczby startujących będą zaliczone wyłącznie osoby biorące czynny i świadomy udział w imprezach turniejowych. Do liczby startujących nie będą wliczani widzowie. Osoba startująca w Turnieju może brać udział w kilku imprezach rekreacyjno-sportowych zorganizowanych na terenie tej samej miejscowości przez różnych organizatorów i każdorazowo mieć zaliczone uczestnictwo.


KALENDARZ IMPREZ

SPRAWOZDANIE

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW