© PRÓBNY ALARM SYREN - Karnice

                                                                                   
K O M U N I K A T
W ramach treningów i ćwiczeń systemów alarmowania, dla uczczenia 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 na terenie gminy Karnice zostaną włączone na 3 minuty syreny systemów wykrywania i alarmowania.
Test sprawności syren (głośna próba syren) zostanie przeprowadzona na terenie gminy w dniu 16 lipca 2020 r. o godz. 12.00.

Karnice, 13.07.2020 r.                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Karnice

 Lech Puzdrowski

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW