© OGŁOSZENIE - EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH - Karnice

Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych wraz z kompletem dokumentów do pobrania.


W związku z Uchwałą Nr XII/111/2019 Rady Gminy Karnice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na rok 2020 r. oraz Uchwałą Nr XVII/141/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r.  poz. 875 ze zmianami), zaprasza do składania ofert

NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH GMINY KARNICE

Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 22 lipca 2020 r. do godz. 13.30.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22 lipca 2020 r. o godz. 14.00.
 
Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać na niżej podany adres:
Urząd Gminy w Karnicach
ul. Nadmorska 7, 72 -343 Karnice
tel. +48 (91) 3877220, faks +48 (91) 3868219
www.karnice.pl
e-mail: ug@karnice.pl

Pełna treść specyfikacji dostępna jest w załącznikach na stronie BIP UG Karnice
 

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW