© ZACHODNIOPOMORSKI MAGAZYN ROLNICZY - Karnice

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach informuje o elektronicznym wydaniu czasopisma dla rolników pt. "Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy"

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW