Dziś jest: Piątek 24 listopada 2017, imieniny: Jana i Flory

16-12-2011

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III

Realizacja nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju.
W związku z tym, w bieżącym roku szkolnym, organy prowadzące i szkoły, w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL, przystąpiły do projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III". Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerkwicy zaplanowała i realizuje zajęcia edukacyjne w ramach czterech grup:

  • Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
  • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
  • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.

W ramach pozyskanej kwoty realizowane są zajęcia oraz doposażono szkołę w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
Uważam, że realizacja programu w znaczący sposób zwiększy stopień i zakres wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania, motywujących dzieci do czynnego udziału w zajęciach, a także poszerzy dostępność i podniesie jakość wsparcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, w szczególności tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ministerstwo Edukacji Narodowej uważa, że projekty indywidualizacji są elementem reformy edukacji i obejmują zmianę sposobu pracy szkoły.

Halina Maślij