© PILNE! KWALIFIKACJA WOJSKOWA ODWOŁANA - Karnice

Wezwania przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. tracą ważność..Prace Komisji Lekarskiej przewidziane dla gminy Karnice w dniu 24 marca 2020 roku zostały odwołane.
 


Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 roku (Dz.U. z 2020 roku poz. 423) informuję, że wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. tracą ważność.

Prace Komisji Lekarskiej przewidziane dla gminy Karnice w dniu 24 marca 2020 roku zostały odwołane.

Wzrastające ryzyko zarażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz eskalująca wciąż liczba zidentyfikowanych przypadków zachorowań na C0VID-19 w Polsce, w pełni uzasadniają podjęcie działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa, a przez to zmniejszających ryzyko epidemiczne.

Wójt Gminy Karnice
Lech Puzdrowski

 

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW