© KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KARNICE Z 15.03.2020 - Karnice

Wójt Gminy Karnice informuje, że w związku wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, od dnia 16.03.2020 r. do odwołania zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa petentów.


KOMUNIKAT
Wójta Gminy Karnice


Wójt Gminy Karnice informuje, że w związku wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zagrożeniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, od dnia 16.03.2020 r. do odwołania zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa petentów. Urząd ogranicza kontakt z mieszkańcami do formy telefonicznej, elektronicznej i listownej.

 • Petenci mogą kontaktować się z Urzędem Gminy telefonicznie lub drogą elektroniczną:
  • Kontakt telefoniczny, Tel. (91) 3877220 / Fax(91)3868219
  • Poczta email: ug@karnice.pl
  • EPUAP:  /8x435dvcrs/skrytka  (on-line składanie wniosków, podań, itp.)

Bieżące informacje, formularze oraz dokumenty do pobrania zamieszczane są na stronie  BIP http://bip.karnice.pl

 • Do dyspozycji mieszkańców gminy pozostaje również tradycyjna, listowna droga kontaktu na adres ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice
 • Wypełnione wnioski można również dostarczać samemu i wrzucać je do skrzynki podawczej zamontowanej przy wejściu do urzędu gminy.
 • Zaleca się, aby wszystkie należności z tytułu podatków uiszczać na konto bankowe:


BS Gryfice 95 9376 0001 0010 5239 2005 0028

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:

BS Gryfice 80 9376 0001 2007 0010 5239 0011
 

Powyższe zmiany w organizacji pracy urzędu są wprowadzane w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo.


Wójt Gminy Karnice
 

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW