© OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KARNICE W SPRAWIE OGRANICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KORONAWIRUSEM COVID-19 - Karnice

W zawiązku z zagrożeniem ze strony koronowirusa SARS-COV-2 w dniu 11 marca 2020 r. rząd pojął decyzję o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach oraz uczelniach wyższych. Zawieszone są także wszystkie zajęcia w hali sportowej i GKK w Karnicach oraz we wszystkich świetlicach wiejskich gminy Karnice.


OBWIESZCZENIE - INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KARNICE

Na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) na terenie Gminy Karnice zostają wprowadzone następujące ograniczenia:

 • PLACÓWKI  OŚWIATOWE

  • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych będą odbywały się jedynie działania opiekuńcze.

  • od 16 do 25 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

 • PLACÓWKI  KULTURALNE  I  SPORTOWE

  • od dnia 12 marca do dnia 25 marca 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Karnicach, Gminny Klub Kultury w Karnicach, świetlice wiejskie  oraz hala sportowa w Karnicach będą nieczynne.

  • nie będzie również możliwości wynajmowania świetlic na terenie gminy.

DO 25 MARCA 2020 R. PROSZĘ MIESZKAŃCÓW GMINY KARNICE O OGRANICZENIE DO NIEZBĘDNEGO MINIMUM WIZYT W URZĘDZIE GMINY CELEM ZAŁATWIANIA TYLKO PILNYCH SPRAW OBYWATELSKICH.

Proszę o stosowanie się do zaleceń zamieszczonych na stronie  www.gov.pl/koronawirus

Wójt Gminy Karnice
Lech Puzdrowski


Zobacz też: KOMUNIKAT NA STRONIE KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE

Więcej informacji o zawieszeniu zajęć w placówkach oświatowych oraz pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania uzyskać można zaglądając na stronę WWW pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-zlobkach


Zachęcamy Państwa do śledzenia strony uruchomionej przez Ministerstwo Zdrowia, znajdującej się pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus na której pojawiają się wszystkie najnowsze komunikaty dotyczące działań organów państwowych w związku z zagrożeniem ze strony koronawirusa SARS-COV-2

 

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW