© ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTROODPADÓW - Karnice

Informujemy, że zbiórka, elektroodpadów mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych, na terenie Gminy Karnice, odbędzie się 25 października 2019 r. Zbiórka dotyczy wyłącznie nieruchomości zamieszkałych.

W ramach prowadzonej zbiórki odebrane zostaną wyłącznie odpady komunalne:

 1. Odpady wielkogabarytowe: meble, kanapy, fotele, stoły, krzesła, dywany, drzwi, wózki dziecięce deski do prasowania.
 2. Elektryczne i elektroniczne: zużyte duże lub małe sprzęty AGD, RTV, sprzęt teleinformatyczny  i telekomunikacyjny, sprzęt oświetleniowy, zabawki elektryczne, sprzęt rekreacyjny i sportowy itp.

Sprzęt musi być kompletny.

W ramach zbiórki nie są odbierane m.in.: części samochodowe, zdekompletowany sprzęt elektryczny, opony, oraz odpadów pochodzących z remontów takich jak wanny brodziki, muszle klozetowe.

Odbiór odpadów należy zgłosić do 23 października pod nr. tel. 913877222

Odpady typu tapczan, kanapa, fotel proszę zabezpieczyć przed zamoknięciem. Odpady należy wystawić do godz. 7:00  - odpady wystawione po tej godzinie mogą zostać nieodebrane. Odpady należy przygotować i wystawić w widocznym i dostępnym miejscu przed wejściem na teren nieruchomości, zachowując bezpieczeństwo ruchu drogowego

Odpady niewystawione przed teren nieruchomości nie zostaną odebrane!

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW