© ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO W GMINIE KARNICE - Karnice

Wójt Gminy Karnice zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę pn. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych  mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” realizowanego w Gminie Karnice w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO  W GMINIE KARNICE

 

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW