© NABÓR DO PROJEKTU - Karnice

Gmina Karnice ogłasza nabór uczestników do projektu pt." Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego". Nabór uczestników szkoleń prowadzony jest przez cały czas trwania projektu, aż do wyczerpania wolnych miejsc.


Gmina Karnice ogłasza nabór uczestników do projektu pt." Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego".

Uczestnicy szkolenia: osoby powyżej 25 roku, bez górnej granicy wieku, zarówno kobiety jak i mężczyźni, pracujący i bezrobotni, a także osoby niepełnosprawne.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Urzędzie Gminy Karnice, świetlicach i stronie WWW UG Karnice (poniżej)

Wypełniony formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy.

Nabór uczestników szkoleń prowadzony jest przez cały czas trwania projektu, aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Więcej informacji pod nr telefonu: 91 38 77 225

DO POBRANIA:  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OPIS PROJEKTU


 

 

 

 

 

 

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW