© Karnice

KARNICKIE ŻURAWIE 2018

05 paź 2018

Zapraszamy na uroczystą galę KARNICKIE ŻURAWIE 2018, która odbędzie się w piątek 12 października 2018 r. w Gminnym Klubie Kultury w Karnicach. Galę uświetni występ kwartetu smyczkowego Ba-Rock.

czytaj więcej

UWAGA NA SZTORM I SILNE WIATRY

02 paź 2018

Instytut  Meteorologii i Gospodarki  Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro  Meteorologicznych Prognoz Morskich – Wydział w Szczecinie wydał ostrzeżenie meteorologiczne dla całego Pomorza Zachodniego w związku ze zbliżajacym się sztormem.

czytaj więcej

Spełnianie obowiązku nauki

26 wrz 2018

Wójt Gminy Karnice zwraca się z prośbą  do rodziców/opiekunów prawnych o przedłożenie w terminie do 30 listopada 2018 r. pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku nauki przez syna/córkę w wieku 16-18 lat ( zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna).

czytaj więcej

ZODR BARZKOWICE PROPONUJE

24 wrz 2018

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach organizuje operację pt. „Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez realizację warsztatów rękodzielniczych”.

czytaj więcej

SPOTKANIE Z SĘDZIĄ ANNĄ MARIĄ WESOŁOWSKĄ ODWOŁANE

17 wrz 2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karnicach - Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Karnicach we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karnicach oraz Stowarzyszeniem "Przyjazne Karnice" informuje, że spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską, zaplanowane na 27 września 2018r. NIE ODBĘDZIE SIĘ W PLANOWANYM TERMINIE Z PRZYCZYN LOSOWYCH

czytaj więcej

 • 4056
  LICZBA LUDNOŚCI GMINY
 • 133.12
  POWIERZCHNIA GMINY W KM2
 • 29
  LICZBA MIEJSCOWOŚCI
 • 16
  LICZBA SOŁECTW